Børneringen

Børneringen blev stiftet i 1941. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for Børneringen.

Børneringen er en almennyttig forening for næsten 90 selvejende og private institutioner indenfor børne - og ungeområdet beliggende i hovedstasaområdet.

Børneringens formål er primært at yde de tilknyttede institutioner rådgivningsmæssig og administrativ bistand på et non-profit grundlag.

Børneringen yder administrativ bistand på løn - og regnskabsområdet, samt rådgivning i forhold til kontakt med kommuner m.v.