Dagligdagen

 Institutionen åbner kl. 7.00  hvor vi modtager børn og forældre på en af børnehavestuerne. Vi servere lidt frugt og en rugbrødsmad. Egentlig morgenmad går vi ud fra, at børnene har fået hjemmefra.Børnene har mulighed for at lege rundt i huset.

Ved 8.00 tiden fordeler vi os på stuerne.

Vi begynder dagens aktiviteter omkring kl. 9.00. Derfor er det også vigtigt, at vi ved inden da, om jeres barn kommer. Har I dage, hvor I har behov for at aflevere senere, henstiller vi til, at det ikke sker midt i en aktivitet, ligesom vi heller ikke har mulighed for at gå med  ud og vinke. Det kan, for nogle børn være svært at komme midt i en aktivitet, ligesom det også forstyrrer koncentrationen hos de børn, der allerede er igang.

Kl. ca. 11.00 spiser vi frokost ( medbragte madpakker) efterfulgt af sovetid kl . ca. 12.00 for de børn, der har behov for det. De yngste vuggestuebørn sover udendørs i krybber, mens de ældste vuggestuebørn sover indendørs sammen med de yngste børnehavebørn.. Alle andre børn er på legepladsen - uanset vejret.

Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad (vi har en frugtordning) og herefter er der leg ude og inde alt efter vind og vejr.

Kl. 17.00 lukker vi (dog kl. 16.00 om fredagen)