Værdigrundlag

Idrætsbørnehuset Græshoppen arbejder udfra et fælles værdigrundlag for: "Hvad er et godt børneliv?". Værdierne er et styringsredskab, som bevidst er med til at bestemme, hvorledes vi agerer.

For at skabe et godt børneliv, skal alle værdier  være tilstede. Alle værdierne er ligeværdige og afhængige af hinanden.

 • Respekt
 • fleksibilitet
 • Et godt børneliv i Børnehuset
 • Nærvær
 • Rummelighed
 • Åbenhed
 • Glæde
 • Tillid
 • Humor
 • Kommunikation/Dialog

Vores mål er:

 • At give børnene en tryg og harmonisk hverdag.
 • At udvikle selvstændige og glade børn.
 • At skabe en hverdag, hvor børnene får tid, ro og rum til leg.
 • At stimulere det enkelte barn i dets udvikling.
 • At sikre barnets sproglige og motoriske udvikling.
 • At lære børnene, at vi alle er forskellige, og det er godt.
 • At vise børnene respekt.
 • At støtte barnets sociale udvikling i samvær med de andre børn.

Igennem børnehusets fysiske forhold giver vi børnene gode betingelser for at kunne fordybe og koncentrere sig. Vi prioriterer, at børnene får tid til at lege, eksperimentere samt lære at løse egne konflikter.

Vi lægger vægt på, at børnene lærer at indgå aktivt i et større fællesskab. Dette gør vi bedst muligt ved at styrke barnets stærke sider og dermed barnets selvværd og selvtillid.

Vi tror på, at børnene bliver glade, harmoniske og socialt kompetente, når de har mulighed for at være med til at præge deres egen hverdag primært gennem leg.

Da legen hænger sammen med børnenes læringsmotivation, er den med til at børnene:

 • bliver mere opmærksomme
 • får en bedre koncentration
 • bliver mindre aggressive
 • føler større empati
 • indgår bedre i fælleskab med jævnaldrende.

Vi opfatter os som medansvarlige for børnenes parathed til at møde det omkringliggende samfund. Vi lægger vægt på, at de voksne er nærværende og opmærksomme på det enkelte barn og dets personlighed. Hvert barn og voksen er betydningsfuld for Børnehuset Blomstens fællesskab.