I vores dejlige hus lægger der 3 børnehave stuer, der rummer i alt 54 børn i alderen 3-6 år. Hver stue er normeret til 18 børn. Stuerne hedder Mariehønsene, Firbenene og Sommerfuglene. Flere gange om ugen arbejder vi i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne.  Her fordyber vi os i forskellige aktuelle emner i et læringsmiljø med tid til den enkelte og ro til fordybelse.

Det er vigtigt for os som medarbejdere at der er et bredt og godt samarbejde med forældrene, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for børnene og derved give dem en social- samt udviklingsrig hverdag, hvor alle trives.

En typisk dag i børnehaven ser således ud.

8.00 - 9.00 alle børnene møder ind-vi får formiddags snacks

9.00 - 9.30 samling

9.30 - 11.00 Fælles aktiviteter på stuen eller de opdelte grupper

11.00 - 12.00 frokost

12.00 - 14.00 vi er legepladsen - dem som har brug for at sove, får en lur

14.00 - 14.30 eftermiddagsmad

14.30 - 16.45 eftermiddags aktiviteter